Dastialta yrityksellesi toimiva siivouspalvelu Vantaalle!

Dastian liiketoiminta perustuu yritysasiakkaiden siivouspalveluntarpeiden ratkaisemiseen pitkäaikaisten siivoussopimusten kautta, asiakasyrityksen tai kiinteistön koosta riippumatta. Yhteistyön perustana on yhdessä tilaajan kanssa laadittu, esimerkiksi päivittäinen tai viikoittainen palvelusisältö, eli niin sanottu ylläpitosiivous. Dastia pyrkii vahvistamaan keskinäistä sidettä ja luottamusta palvelemalla sopimusasiakkaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kiinteän siivouspalvelun lisäksi valikoimaa täydennetään tilaajan tarpeiden ja toiveiden pohjalta, tyypillisesti vuosittain tehtävillä perus- ja erikoissiivoustöillä, hygienia-, vaihtomatto- tai viherpalveluilla sekä muilla toimitilan tukipalveluilla. Dastian asiakaskeskeinen palvelumalli tarjoaa joustavan alustan yhteistyölle ja mahdollistaa yhteisten tavoitteiden asettamisen ja ennen kaikkea saavuttamisen.

Dastian siivouspalvelua Vantaalla johdetaan alueellisen palveluesimiehen ja yhdenmukaisen toiminnanohjauksen kautta. Työnjohto nimeää jokaiseen siivouskohteeseen vakiosiivoojan sekä ensisijaisen tuuraajan lomia, sairaustapauksia ja muita poikkeamia ennakoiden. Dastialla siivoojat saavat vaiheittaisen perehdytyksen sekä yhtiön yleisiin toimintamalleihin ja menetelmiin, että erikseen jokaiseen työkohteeseen. Palveluesimies toimii asiakkaan suuntaan ensisijaisena yhteyshenkilönä ja vastaa omavalvonnasta sekä yleisesti palvelun laadunhallinnasta.


Vakiintunut ja luotettava siivouspalvelu Vantaalla

Dastian siivouspalvelu palvelee asiakkaitaan koko Vantaan alueella Askistosta Länsimäkeen kehä 3:n molemmin puolin. Yhtiön toiminta vakiintui 90-luvulta alkaen Itä-Vantaan ja Koillis-Helsingin alueelle ja pitkäaikaisimman kumppanuudet alueella ovat jatkuneet yli 20 vuoden ajan. Vantaan kasvukeskusten kiinteistökannan ja väestön kasvu ovat lisänneet myös siivouspalveluiden alueellista kysyntää merkittävästi. Laajan ja monipuolisen kohdekannan kautta siivoojien työkohteet ja -alueet ovat vakiintuneet ja uusien asiakkaiden myötä Dastia kykenee tarjoamaan työntekijöilleen yhä mielekkäämpiä kokonaisuuksia ja asiakkailleen tehokkaampaa resursointia. Dastia tuottaa siivouspalvelua Vantaalla mm. F-Musiikin, Fitness24Seven ja Psykoterapiakeskus Vastaamon toimitiloissa - lue referensseistä tarkemmin alla olevan linkin kautta.

Miksi Dastia?

Dastialla asiakaspalvelu on kaikkien työntekijöiden ensisijainen tehtävä. Asiakaskohteessa tapahtuvan siivouspalvelun taustalla pyörii yhtiön oma hallinnollinen koneisto, oma toiminnanohjausjärjestelmä sekä vakiintunut ja tiivis yhteistyökumppaneiden verkosto. Dastian toimintamallia suunniteltaessa on pyritty siihen, että työnjohto voi keskittyä laadunhallinnan kautta asiakkaan ja henkilöstön palvelemiseen ja miehistö asiakkaan palvelemiseen suorittavan työn kautta. Näin ollen, työnjohdolliset alueet ovat verraten pieniä ja siivoojien työkohteet sijaitsevat lähellä toisiaan tai järkevien kulkuyhteyksien päässä. Dastian siivouspalvelu Vantaalla jalkautuu aidosti asiakaskohteisiin esimiehistöä myöten, eikä asiakkaan kustantamaa resurssia käytetä toimiston kahvihuoneessa istuskeluun! Ota yhteyttä ja pyydä Dastialta tarjous yrityksenne toimitilojen siivouspalvelusta Vantaalla.